Materiał zrealizowany w 2011r. podczas uroczystości

upamietniających Pięć Prawd Polaków w Niemczech

 

https://www.youtube.com/watch?v=2bi_kWRNWPU