Film o Zakrzewie zrealizowany w 1989 roku.

Częśc I

 

http://www.youtube.com/watch?v=cN3FamO-8HI