Film o Zakrzewie zrealizowany w 1989 roku.

Częśc II

 

http://www.youtube.com/watch?v=BI1X-XXvIbg