„Biblioteka to przybytek na ścieżaj otwarty, zapraszający każdego w progi. Wejdź gościu i stań się jej przyjacielem”

Jan Wiktor

 

 

Biblioteka Publiczna w Zakrzewie

swoją działalność rozpoczęła w marcu 1949 roku. Jej pierwszym kierownikiem był p. Ryszard Pella. W tym okresie działał przy Bibliotece Młodzieżowy Zespół Dobrego Czytania prowadzony przez p. Mariana Rozworowskiego.

W latach 1949-2007 Bibliotekarzami Gminnej Biblioteki

Publicznej w Zakrzewie byli m.in.:

- Alicja Słoma (obecnie Dąbek)

- Teresa Wiśniewska (obecnie Musiał)

- Brygida Wrzeszcz (obecnie Mańkus)

- Halina Konnek

- Halina Zalińska (obecnie Dywel)

- Lucyna Pawłowska (obecnie Weinstok)

- Mariola Buława

- Mariola Jaros (obecnie Justyna)

- Marek Buława

Od 2007 roku  Bibliotekę Publiczną w Zakrzewie prowadzi

Marta Chrustowska (Andrzejewska).

Biblioteka Publiczna w Zakrzewie wraz z filią w Starej Wiśniewce znajduje się w strukturze Domu Polskiego – Zakrzewskiego Domu Kultury w Zakrzewie.

Służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych,  informacyjnych społeczności lokalnej a także uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Posiada liczny księgozbiór, w ilości 14 566 woluminów (stan na dzień 31.12.2012r.).

W Bibliotece rozpoczęto proces komputeryzacji niezbędny do opracowywania zbiorów w formie elektronicznej.

W Zakrzewskiej Bibliotece każdy może znaleźć coś dla siebie: skorzystać ze zbiorów, usług kserograficznych, przeczytać czasopisma, zobaczyć interesującą wystawę, uzyskać informację, uczestniczyć w imprezach kulturalnych czy skorzystać z darmowego internetu.

BIBLIOTEKA:

- jest dostępna dla wszystkich

- stanowi kolebkę życia społecznego

- jest miejscem spotkań, wymiany myśli, dialogu

- jest łącznikiem do świata wiedzy, informacji i edukacji

 

Do zadań biblioteki należy:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie,

  ochrona materiałów bibliotecznych

- obsługa użytkowników

- udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie

  działalności informacyjnej

- upowszechnianie czytelnictwa na terenie gminy

- upowszechnianie nowoczesnych technik komputerowych

- współpracowanie z instytucjami i organizacjami

  upowszechniania kultury

 

W Bibliotece organizowane są m.in.:

- konkursy (czytelnicze, plastyczne, ortograficzne);

- wycieczki piesze, rowerowe i autokarowe;

- zajęcia plastyczne, kulinarne itp.;

- spotkania z ciekawymi ludźmi (artystami, poetami,

  pisarzami);

- spotkania z „głośnym czytaniem”:

         a) w ramach Ogólnopolskiej Akcji

             Cała Polska Czyta Dzieciom

         b) cykliczne spotkania dla przedszkolaków;

- kursy językowe i komputerowe;

- wystawy (plastyczne, fotograficzne, rękodzieła

  artystycznego);

- lekcje biblioteczne (dla przedszkolaków i uczniów);

- zajęcia z cyklu „Wesołe wakacje”, „Ferie na wesoło”

- gry i zabawy stolikowe;

- gazetki tematyczne (poświecone twórczości pisarzy,

  związane z ważnymi wydarzeniami  z kraju i ze świata)