Lp.

Nazwa instytucji do której aplikowano

Nazwa programu/priorytetu

Nazwa zadania

1

Biblioteka Narodowa

Promocja Czytelnictwa

„Zakup nowości wydawniczych

do bibliotek”

2

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

w Gdańsku

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Małe projekty

„Zakup wyposażenia Biblioteki Publicznej

w Zakrzewie oraz organizacja kursu komputerowego dla seniorów

3

Akademia Rozwoju Filantropii

w Polsce

Program Rozwoju Bibliotek

„Uczymy się przez całe życie – biblioteka miejscem zdobywania wiedzy”

4

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Program Rozwoju Bibliotek

„O finansach…

w bibliotece”

I runda

5

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Program Rozwoju Bibliotek

„O finansach…

w bibliotece”

II runda

6

 

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Program Rozwoju Bibliotek

 

„Ambasadorzy PRB”

 

7

Recyplan

„Zdobądź Fundusze za puste tusze”

Zbiórka zużytych tuszy, tonerów