XI Sejmik Młodzieży odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2016r.

w Domu Polskim w Zakrzewie.