Dom Polski - Zakrzewski Dom Kultury

ul. Ks.dr B. Domańskiego 18

77-424 Zakrzewo (powiat Złotowski/woj. Wielkopolskie)

NIP 767-13-11-570

tel. (+48) 672667050

dpzakrzewo@wp.pl

 

Dyrektor Domu Polskiego

mgr Barbara Matysek-Szopińska

tel. 515 260 190

 

Pracownicy:

mgr Henryk Szopiński - Główny Instruktor

mgr Tadeusz Bielazik - Dyr. Artystyczny i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca RODLANIE

mgr Julita Malinowska  - Główna Księgowa 

Edyta Radke - Bibliotekarz (biblioteka w Zakrzewie)

Miroslawa Frydryszek - Bibliotekarz (biblioteka w Starej Wiśniewce)

Mariola Henszke - pracownik gospodarczy

Tadeusz Andrzejewski - pracownik gospodarczy