DEKALOG. WARSZTATY  

 

Myśl w ruchu to ogólnopolski program edukacyjny Instytutu Muzyki i Tańca, oparty na naborze konkursowym skierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (różne grupy wiekowe). Każdy z projektów w ramach programu przygotowywany jest we współpracy z lokalnym środowiskiem tanecznym. Podczas praktycznych warsztatów uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi technikami tanecznymi, w ramach zajęć oglądają również spektakle tańca, integralną częścią programu są też wykłady teoretyczne. Projekty trwają jeden lub dwa semestry szkolne. Efekty kilkumiesięcznej praktycznej pracy warsztatowej prezentowane są w formie otwartego pokazu z udziałem publiczności.

 

W ramach programu w Zakrzewie w semestrze letnim odbywa się projekt „Dekalog. Warsztaty”, organizowany przez Dom Polski – Zakrzewski Dom Kultury. Uczestnikami jest zarówno młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Rodlanie”, jak i uczęszczająca do Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie im. ks. dra Bolesława Domańskiego.

 

Projekt ma celu  kontynuację działań prowadzonych przez instytucję w zakresie rozwoju tańca ludowego, jak i stworzenie możliwości poznania nowych technik tańca, z którymi zakrzewska młodzież nie ma okazji spotykać się na co dzień.

 

W programie projektu znalazły się warsztaty praktyczne – tańca ludowego, podstaw tańca klasycznego, współczesnego, nowoczesnych form tanecznych i teatralnych. Zajęcia te prowadzone są przez doświadczonych tancerzy i performerów, specjalizujących się w danych dziedzinach sztuki.  By pokazać, że taniec często jest dziś wzbogacany o inne elementy sceniczne  projekt zakłada również realizację działań o charakterze interdyscyplinarnym.

Oprócz nauki praktycznej w programie znajdują się też wykłady i spotkania teoretyczne.

 

W edukacji istotne są nie tylko działania warsztatowe, ale również możliwość oglądania tanecznych spektakli na żywo. Dlatego projekt zakłada też umożliwienie uczestnikom wyjazdów do miejsc, w których taniec prezentowany jest regularnie (ośrodków takich jak Poznań czy Toruń). Ważne, by mogli oni zobaczyć różne jego rodzaje – zarówno przedstawienia baletowe, jak i prezentujące taniec współczesny.

 

Pokaz pracy, który  przygotowany zostanie w oparciu o przeprowadzone wcześniej warsztaty, będzie efektem dialogu uczestników i twórców, zakładającym wykorzystanie potencjału lokalnego, wzbogaconego o nowo poznane elementy taneczne oraz interdyscyplinarne. Koordynacją artystyczną  pokazu  zajmie się znany z realizacji wcześniejszych projektów w Zakrzewie Mikołaj Mikołajczyk.

 

TWÓRCY BIORĄCY UDZIAŁ W PROJEKCIE:

 

Mikołaj Mikołajczyk – tancerz i choreograf. Ukończył Państwową Szkołę Baletową w Poznaniu. Pracował we Wrocławskim Teatrze Pantomimy we Wrocławiu, Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu, Teatrze Wielkim w Poznaniu, Badisches Staatstheater w Karlsruhe. Jego najważniejsze spektakle to autobiograficzny Tryptyk („Waiting”, „Z Toba chcę oglądać świat”, „Plaisir d’amour”), „Projekt: Tomaszewski” (RE//MIX komuny//warszawa), zrealizowane w Zakrzewie „Teraz jest czas”, „Projekt. Noce i dnie”, „Projekt Jezioro łabędzie” (Trylogia Zakrzewska).

 

Anna Sąsiadek – absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku. Była pierwszą solistką baletu Opery Bałtyckiej, tańczyła też między innymi w Teatrze Muzycznym w Gdyni, Teatrze Wielkim w Poznaniu, Teatrze Wielkim w Warszawie. Finalistka i laureatka wielu konkursów baletowych, na przykład Międzynarodowego Konkursu Baletowego w Nagoi czy Konkursu Baletowego w Luksemburgu. Prowadzi własną kompanię taneczną Kiosk Ruchu Live Motion Company.

 

Aleksandra Bednarz – aktorka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Od 2011 roku związana z Teatrem im. Wilama Horzycy w Toruniu. W 2009 roku nagrodzona w XV Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej (za indywidualną rolę żeńską w spektaklu 2084 Michała Siegoczyńskiego). Wystąpiła także w realizowanym w Zakrzewie „Projekcie Jezioro łabędzie” w reżyserii Mikołaja Mikołajczyka.

 

Luis Garcia Muñoz – tancerz i performer, pochodzi z Hiszpanii, gdzie realizuje większość projektów.  Współpracował między innymi z lubelskim neTTheatre (występował w spektaklu „Ala ma sen” w reżyserii Pawła Passiniego). Brał udział także w projekcie Pawła Passiniego „Dynamiki metamorfozy”, realizowanym w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu.

 

Nazario Diaz – tancerz i performer, pochodzi z Hiszpanii, gdzie pracuje i występuje. W Polsce współpracował między innymi z lubelskim neTTheatre, gdzie zrealizował solo-performance „Złoto”. Rezydent Fundacji Sopot Centralny.

 

Artur Lis (No Art) – artysta multimedialny. Od kilku lat wykonuje postprodukcje filmowe (vfx, montaż, kolorkorekcja, animacja, motion design). Oprócz tego zajmuje się vjingiem, mappingiem, do których wszelkie materiały wykonuje samodzielnie. Motywem przewodnim są animacje organiczne (będące wynikiem długiego i mozolnego zmuszania komputera do myślenia i naśladowania przyrody).

 

Tadeusz Bielazik – kierownik artystyczny i choreograf Zespołu Pieśni i Tańca „Rodlanie”, działającego przy Domu Polskim – Zakrzewskim Domu Kultury. Zajmuje się przede wszystkim tańcem ludowym, nauką tańców narodowych oraz tańców różnych regionów Polski.

 

Marta Seredyńska – absolwentka Wiedzy o teatrze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studentka Mediów interaktywnych i widowisk tej samej uczelni. Krytyczka tańca. Współpracuje z portalem TaniecPOLSKA.pl oraz Internetowym Magazynem „Teatralia”, prowadzi autorskiego bloga. Asystentka Mikołaja Mikołajczyka przy spektaklu „Teraz jest czas”, realizowanym w Zakrzewie.

 

 

,, Myśl w ruchu - Dekalog "

 

 

Galeria zdjęć:

 

-   "Myśl w ruchu..warsztaty"- 

Dom Polski w Zakrzewie wspólnie z Instytutem Tańca i Muzyki

w Warszawie.

 

 - W ramach projektu

"Myśl w ruchu - Warsztaty.Dekalog"

wyruszylismy do Teatru im. W.Horzycy w Toruniu.

Spektakl " Cyber Cyrano"  spotkanie z aktorami,

dyskusje i rozmowy.

Warsztatowo -  Toruń - 23. 04. 2015r.