Od lewej:   

Bogusław Dąbrowski - Wiceprezes

Janusz Okoński - Skarbnik

Barbara Matysek-Szopińska - Sekretarz

Jan Wojciechowski - Prezes

Marian Piszczek - Członek Zarządu