Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej

 

Poznańskie Słowiki

 

koncert pt.

 

"Najpiękniejsze kolędy"

 

15 stycznia 2017r.  godz. 18:00

 

Dom Polski w Zakrzewie.  Sala Rodła. 

 


Poznańskie Słowiki

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej nazywany powszechnie „Poznańskimi Słowikami”, znany jest w całej Polsce, jak i poza jej granicami.

Początki zespołu sięgają jesieni 1939 roku, kiedy wkrótce po wybuchu II wojny światowej dziewiętnastoletni Stefan Stuligrosz skupił wokół siebie garstkę śpiewaków Chóru Katedralnego prowadzonego dotychczas przez księdza Wacława Gieburowskiego i rozpoczął konspiracyjne próby. W czasie wojny chór śpiewał w kościołach poznańskich: pw. św. Wojciecha i pw. Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu. Dla mieszkańców okupowanego Poznania była to niezwykła manifestacja polskości. Tak narodził się Chór Stuligrosza, z czasem nazwany „Poznańskimi Słowikami”.

Pierwszym znaczącym sukcesem chóru stał się gościnny występ w Filharmonii Warszawskiej w 1949 roku. Poznań był ze śpiewaków Stuligrosza dumny. Wkrótce, w 1950 roku, zespół przyjęła pod swe skrzydła Filharmonia Poznańska.

Przez 72 lata kreatorem klasy „Poznańskich Słowików” pozostawał zawsze Stefan Stuligrosz. Mimo, że miał liczne obowiązki zawodowe (jako wykładowca w Akademii Muzycznej w Poznaniu, a także jej rektor przez pięć kadencji oraz prezes Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego), to jednak muzyczną pasję poświęcił przede wszystkim swoim Słowikom. Z nimi odnosił wielkie sukcesy i stworzył artystyczny wizerunek chóru. Od śmierci Profesora w 2012 roku, zespół prowadzi Maciej Wieloch.

Poznańskie Słowiki” dają rocznie kilkadziesiąt koncertów. Śpiewały we wszystkich niemal krajach europejskich, a także w USA, Kanadzie, Korei Południowej oraz Japonii. Chór występował dla koronowanych głów i prezydentów, a także wielokrotnie dla papieża Jana Pawła II.

Chór wykonuje dzieła mistrzów średniowiecznych, epoki renesansu, wokalno-instrumentalne arcydzieła baroku Bacha i Händla, Mielczewskiego, Gorczyckiego, utwory klasycyzmu Mozarta, Haydna, Beethovena i Kurpińskiego, romantyzmu Chopina, Moniuszki, Schuberta, śpiewa także kompozycje współczesne Góreckiego czy Kilara.

Poznańskie Słowiki” współpracowały z wybitnymi artystami, w tym m.in. z Barbarą Hendricks, Margaret Marshall, Adele Stolte, Renatą Scotto, Krystyną Szostek-Radkową, Teresą Żylis-Garą, Ryszardem Karczykowskim, Wiesławem Ochmanem. Chórem dyrygowali m.in.: Stanisław Wisłocki, Marek Pijarowski, Łukasz Borowicz, David Shalom i legendarny Leonard Bernstein. Zespół stale współpracuje z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej.

Poznańskie Słowiki” nagrały kilkadziesiąt płyt, zarejestrowały setki nagrań radiowych i telewizyjnych. Chór zagrał w dwóch filmach fabularnych: „Poznańskie Słowiki” (1965) oraz „Tydzień z życia mężczyzny” (1999).

Przez prawie 80 lat zespół tworzyło ponad 1500 chórzystów. Obecnie „Poznańskie Słowiki” to prawie 90 śpiewających chłopców i panów.

 

Maciej Wieloch

dyrektor artystyczny Poznańskich Słowików

Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu (dzisiejszej Akademii Muzycznej): w 1980 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w klasie śpiewu solowego. Trzy lata później miał już drugi dyplom z wyróżnieniem tej samej uczelni, w klasie dyrygentury symfonicznej profesorów: Stefana Stuligrosza i Renarda Czajkowskiego.

Pracę podjął w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu. W latach 1984 – 96, będąc chórmistrzem, przygotował tamtejszy chór do ponad 50 premier. Od roku 1995, już jako stały dyrygent, prowadzi spektakle operowe m. in. „Poławiacze pereł” Bizeta, „Wesele Figara” Mozarta, „Cyrulik sewilski” Rossiniego, „Traviata” i „Trubadur” Verdiego, „Borys Godunow” Musorgskiego, „Madame Butterfly” Pucciniego czy „Straszny dwór” Moniuszki, a także baletowe: „Grek Zorba” Theodorakisa, „Sylfidy” do muzyki Chopina, „Giselle” Adama, „Szeherezada” Rimskiego-Korsakowa, „Trójkątny kapelusz” de Falli czy „Popołudnie fauna” Debussy`ego. Dyrygował zespołem Opery Poznańskiej na festiwalach i podczas gościnnych występów w Niemczech, Belgii, Luksemburgu i we Francji. Równolegle wykładał w poznańskiej Akademii Muzycznej. W rodzimej uczelni przygotował wiele świetnych studenckich spektakli operowych i koncertów.

Maciej Wieloch jest związany z „Poznańskimi Słowikami” już od ponad 50 lat: w maju 1965 roku zdał egzamin i został w chórze Stefana Stuligrosza sopranistą, nauczył się świetnie czytać nuty, poznał tajemnice wielkiej muzyki. Śpiewał z chórem w sławnych salach koncertowych i odwiedził wiele zakątków świata. Był solistą koncertów oratoryjnych. W 1979 roku Stefan Stuligrosz zaproponował, by został jego asystentem i II dyrygentem Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej. Przez długie lata pomagał Profesorowi podczas prób zespołu. Dyrygował wieloma koncertami. Po śmierci Stefana Stuligrosza w czerwcu 2012 roku - zgodnie z jego wolą - został mianowany szefem artystycznym „Poznańskich Słowików”.

Maciej Wieloch wraz z chórem przygotował i wykonał wiele dzieł oratoryjnych, wśród których należy wymienić „Magnificat” Bacha, „Dettingen Te Deum” Haendla, „Requiem” Ruttera, „Te Deum” Kurpińskiego, „Missa pro pace” Kilara, „Missa solemnis”, „Litanię Loretańską”, „Requiem” i „Mszę koronacyjną” Mozarta, „Litanie Ostrobramskie” Moniuszki, „Chichester Psalms” Bernsteina. Przygotowuje nowe dzieła oratoryjne, prezentuje muzykę chóralną a cappella, nagrywa płyty... Słowem: kontynuuje chóralne dzieło Stefana Stuligrosza.

 

Maciej Bolewski

fortepian

Jest absolwentem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w specjalnościach: dyrygentura chóralna oraz muzyka kościelna. Koncertował w kraju i za granicą. Współpracuje z wieloma poznańskimi chórami. Od lipca 2008 roku występuje jako akompaniator z Chórem Chłopięcym i Męskim Filharmonii Poznańskiej „Poznańskie Słowiki”. Zajmuje się również kompozycją i aranżacją.