ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA „RODLANIE”
 
powstał w 2001 r. przy Domu Polskim w Zakrzewie i jest kontynuatorem zakrzewskich tradycji tanecznych sięgających lat międzywojennych.
 

Dyrektorem zespołu jest Barbara Matysek-Szopińska.

Kierownikiem artystycznym i choreografem Tadeusz Bielazik.

Kierownictwo muzyczne i akompaniament – Henryk Szopiński.

W repertuarze „Rodlan” znajdują się tańce narodowe(mazur, polonez, krakowiak, kujawiak z oberkiem) a także tańce różnych regionów Polski. Między innymi: Wielkopolski, Kaszub, Ziemi Lubelskiej, tańce rzeszowskie oraz obrzęd dożynkowy.

Swój program zespół prezentował  na scenach Wrocławia, Poznania, Szczytnej Kłodzkiej, Dusznik Kłodzkich ,Piły, Złotowa, Człuchowa, Debrzna, Jastrowia,  Wdzydz Kiszewskich, Osieka, Wyrzyska,  Czarnego, Szamocina, Dusznik Wlkp., Dąbrówki Wielkopolskiej, Kołobrzegu, a także poza granicami Polski -  Dvor Kralove w Czechach oraz Daugavpils na Łotwie.

 

grupa studencka

na zdjęciu od lewej dziewczęta:

Kinga Szopińska

Eliza Drobiewska

Marlena Weinstok

Weronika Palacz

Angelika Mahsel

Edyta Radke

Patrycja Żelichowska

Ada Mielkie

 

od lewej panowie:

Hubert Mielkie

Rafał Czerwiński

Szczepan Jaros

Sylwester Czekała

Dominik Kałuża

Kacper Manikowski

Artur Palacz

Krzysztof Szopieray

 

Obecnie czynnie dzialają:

grupa starsza:

Mariola Henszke

Ryszarda Kotowicz

Teresa Buława

Gabriela Radke

Stefania Rożeńska

Edyta Radke

Barbara Gniot

Beata Prodochl

Grażyna Ryczkowska

Bernard Kulpa

Józef Plutowski

Wiktor Buława

Mieczysław Gniot

Arkadiusz Szopieray

Adam Czerwiński

Feliks Kaaz

Marek Prodochl

Bernard Budnik

 

grupa młodzieżowa:

Pamela Borkowska

Ada Mielkie

Klaudia Pioch

Magda Pawłowska

Nikola Szopieray

Kinga Szopińska

Wiktoria Radke

Krzysztof Szopieray

Miłosz Wojtasik

Hubert Mielkie

Olaf Szopieraj

Remigiusz Gospodarek

Hubert Tymiński

Aleksnadra Czyż

Maja Jakóbczyk

Marcelina Szumała

Mateusz Walentyn

Oskar Pioch

chórek

 

na zdjęciu od lewej:

Henryk Szopiński

Łucja Podlewska

Edmund Bindek

Irena Czermak

Jan Wojciechowski

Bogusława Wojciechowska

Bogusław Dąbrowski

Teresa Buława

Jerzy Podlewski

 

aktualny skład chórku:

Teresa Buława

Adela Panfil-Peter

Łucja Podlewska

Bogusława Wojciechowska

Zofia Zarzeczańska

Edmund Bindek

Bogusław Dąbrowski

Jerzy Podlewski

Jan Wojciechowski

Henryk Szopiński

 

 

HISTORIA

Powstanie i tradycja działalności zespołów tanecznych w Zakrzewie nierozerwalnie łączy się z historią Domu Polskiego.
Dom Polski w okresie międzywojennym stał się centrum kulturalnym Zakrzewa ale także złotowszczyzny, Krajny i Pogranicza.Ksiądz Patron dr B. Domański  dokonując otwarcia Domu Polskiego w Zakrzewie 30.06.1935r. powiedział m.in. „Dom ten jest własnością naszego ludu i jemu też oddaję go pod opiekę. Niech wasze dzieci znajdą w nim naukę i rozrywkę”.
Już na uroczystym otwarciu Domu Polskiego zespół przedstawił swój pierwszy program taneczny. Potem zaś, do wybuchu II wojny światowej, koncertował na terenie całego Pogranicza.
 
Po wojnie zespół wznawia swoją działalność  lecz w dużo poszerzonej formie, bowiem w listopadzie 1951r. podjęto uchwałę o utworzeniu Regionalnego Zespołu Pomorza Zachodniego z siedzibą w Zakrzewie.W grudniu 1951r. ogłoszono zapisy do tegoż zespołu. W styczniu 1952r. powołano do życia Reprezentacyjny Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Koszalińskiej z siedzibą w Zakrzewie. Wpłynęło ok. 5.000 zgłoszeń. Ponieważ Wojewódzki Związek Samopomocy Chłopskiej finansujący to przedsięwzięcie nie mógł poradzić sobie z taką ilością osób (brak bazy noclegowej), postanowiono przyjąć tylko młodzież z Zakrzewa i okolic.
Przy zespole powstają 4 sekcje : teatralna, muzyczna, chór oraz orkiestra dęta. Początkowo zespół liczył 180 osób. Sam zespół taneczny liczył  60-70 tancerzy. Stroje częściowo zakupiono, częściowo szyli je sami członkowie zespołu.
 
W latach pięćdziesiątych oraz sześćdziesiątych był to reprezentacyjny zespół biorący udział we wszystkich uroczystościach powiatowych i wojewódzkich oraz na Centralnych Dożynkach w Lublinie i dwukrotnie w Warszawie. Działał nieprzerwanie do 1966r. do czasu rozwiązania Wojewódzkiego Związku Samopomocy Chłopskiej.
 
W roku 1969 absolwent uniwersytetu Ludowego w Radawnicy – ówczesny dyrektor Domu Polskiego Jerzy Banaś, reaktywuje zespół pod nazwą: Zespół Pieśni i Tańca „Zakrzewo”.  Działają wówczas 3 grupy wiekowe.
Zespół koncertuje w różnych miejscowościach dawnego województwa Koszalińskiego, a po reformie administracyjnej także woj. Pilskiego. Zdobywa nagrody i wyróżnienia na przeglądach i festiwalach.
 
Od roku 1979r., po odejściu Jerzego Banasia, pracę z grupą młodzieżową kontynuuje Jerzy Szudarski, a z grupą dziecięcą Barbara Matysek. Pod koniec lat 80 - tych zespół zawiesza działalność.
 
W roku 1995  podczas przygotowań do jubileuszu 60 lecia Domu Polskiego powstaje pomysł reaktywowania zespołu Tańca Ludowego. Na uroczystości ze Szwajcarii przyjeżdża dawny choreograf i dyrektor DP Jerzy Banaś i z grupą  swoich dawnych podopiecznych przygotowuje wiązankę tańców kaszubskich. Od tego momentu Zespół Pieśni i Tańca „Zakrzewo” pracuje niezmiennie przez 7 lat pod okiem instruktorów Bożeny Zawadzkiej a później Jadwigi Zalitowej. Zespół „Zakrzewo” koncertuje m.in. w Pile, Poznaniu, w Cottbus w Niemczech.
 

W roku 2002 powstaje Młodzieżowy Zespół Pieśni  i Tańca „Rodlanie”.

Kierownikiem artystycznym i choreografem zespołu jest Tadeusz Bielazik, akompaniatorem Henryk Szopiński, a nad całością czuwa dyrektor zespołu Barbara Matysek-Szopińska.
Repertuar Młodzieżowego  Zespołu Pieśni i Tańca „Rodlanie” składa się z tańców narodowych: mazur, polonez, krakowiaki, kujawiak z oberkiem  oraz tańców różnych regionów Polski. Między innymi: tańce wielkopolskie, lubelskie, kaszubskie, rzeszowskie.
 
W roku 2004 zespól zdobył II miejsce oraz nagrodę publiczności, natomiast w 2005r. miejsce I podczas Powiatowego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Jastrowiu.
W roku 2007 I miejsce w Międzywojewódzkim Przeglądzie folklorystycznym im. Św. Andrzeja w Debrznie.
Koncertował m.in.  w Poznaniu, Pile, Osieku, Jastrowiu, Złotowie, Szczytnej Śląskiej,  Wrocławiu a także w miasteczku Dvor Kralowe w Czechach.
 
W marcu 2008r. uświetnił, odbywające się we Wrocławiu, ogólnopolskie uroczystości 70 lecia  Kongresu Berlińskiego i zatwierdzenia 5 Prawd Polaków w Niemczech. W maju 2008 roku zdobył II miejsce podczas Festiwalu Folklorystycznego w Złotowie, w październiku natomiast III miejsce na IV Regionalnym Przeglądzie Folklorystycznym w Dusznikach.
 
Lata 2009 i 2010 to szereg koncertów, przeglądów i festiwali.
 
2011 – to występy zagraniczne na Łotwie w Dauvgapils oraz liczne koncerty m.in. – Nakło, Złotów, Dąbrówka Wlkp, Zduńska Wola, Niedzica, Kołobrzeg.
 
2012 – koncerty i festiwale w Niedzicy, Złotowie, MiasteczkuKrajeńskim, Człuchowie.
 
 
 
 
 
Z dumą i prawdziwą radością informujemy, że
 
nasz wychowanek i przez 9 lat członek 
 
Zespołu Pieśni i Tańca ,,Rodlanie"
 
KACPER MANIKOWSKI
 
został członkiem Zespołu Pieśni i Tańca ,,Łany"
 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 
 
KACPER GRATULUJEMY
 
JESTEŚMY DUMNI
 
i życzymy dalszych tanecznych sukcesów !
 
 
 
 
 
 
Zdjęcia ,,Rodlanie"
 
 
 
 
- warsztaty taneczne w Walentynowie 16 - 18. 05. 2014r.
 
 
- ,,Rodlanie" koncert - 50 lecie Ruchu Emeryckiego na Złotowszczyźnie
 
- 23. 05. 2014r.
 
 
         -  VII Festiwal Zespołów Folkrorystycznych z ,,Przytupem" w Zakrzewie
 
- 14. 15. 06. 2014r.
 
 
- ,,Rodlanie" koncert w Miasteczku Krajeńskim
 
- 21. 06. 2014r.
 
 
- ,,Rodlanie" koncert w Osieku nad Notecią  ,, Lato w Skansenie "
 
- 29. 06. 2014r. ,
 
 
- warsztaty taneczne w Górce Klasztornej - 25 - 27. 08. 2014r.
 
 
- Dożynki Gminy Złotów w Pieczynku - 30. 08. 2014r.
 
 
- Dożynki Gminne w Starej Wiśniewce - 31. 08. 2014r.
 
 
- ,,Rodlanie" koncert- 90 lecie LKS Jedność Zakrzewo - 13. 09. 2014r.
 
 
-  ,,Rodlanie" koncert w  Koźminie Wielkopolskim -  110 rocznica urodzin
 
Janiny Kłopockiej - 27. 09. 2014r.
 
 
- ,, Rodlanie " koncert - IX Zakrzewski Sejmik Młodzieży
 
- 12/ 13 grudnia 2014r.
 
 
- ,, Rodlanie " w świątecznym korowodzie podczas Święta Trzech Króli
 
- 06. 01. 2015r.
 
 
- Lekcja edukacyjno - artystyczna Zespołu Pieśni i Tańca ,, Rodlanie" 
 
w Szkole Podstawowej  im. Ks. dr B. Domańskiego w Zakrzewie - 16. 01. 2015r.
 
- Zimowe warsztaty taneczne( zimowisko ) 14-22. 02. 2015r. - Niedzica
 
- Gminne Dożynki w Głomsku - 30. 08. 2015r.