I GMINNA ORTOFRAJDA DLA DOROSŁYCH

 

ORGANIZATORZY: DOM POLSKI W ZAKRZEWIE, BIBLIOTEKA             PUBLICZNA W ZAKRZEWIE, STOWARZYSZENIE „STREFA KULTURY” W ZAKRZEWIE

 

Celem I Gminnej Ortofrajdy dla dorosłych jest:
- propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród

mieszkańców Gminy Zakrzewo,
- sprawdzenie umiejętności pamięciowego pisania ze słuchu,
- sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych wykorzystywanych

w tekście pisanym.
 

Dyktando odbywać się będzie pod hasłem: „Do odważnych świat należy”.
Dyktando zostanie przeprowadzone w Domu Polskim w Zakrzewie,

przy ul. Domańskiego 18, w dniu 06.03.2015 o  godz. 17.00.

R   E   G   U   L   A   M   I   N

Zasady uczestnictwa:
1. Warunkiem wzięcia udziału w Dyktandzie jest zgłoszenie uczestnictwa

do dnia 02.03., w siedzibie DOMU POLSKIEGO
2. Dyktando zostanie przeprowadzone w dniu 06.03.2015r.
3. Lista zgłoszeń będzie zamknięta od dnia, w którym upływa termin                 zgłoszeń.                                                                                                              4. Dyktando przeprowadzane jest TYLKO dla mieszkańców gminy Zakrzewo.
5. Nad przebiegiem Dyktanda czuwać będzie Jury powołane przez organizatora.

 

Przebieg Dyktanda:
1.Dyktando składać się będzie z jednego etapu.
2.Podczas pisania Dyktanda nie wolno:
- korzystać z żadnych pomocy naukowych,
- porozumiewać się z innymi uczestnikami,
- opuszczać sali przed zebraniem wszystkich prac,
- korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych,

tj. telefony komórkowe,   słowniki, laptopy itp.,
- pisać dyktowanego tekstu drukowanymi literami.
3. Sprawdzenie prac nastąpi tego samego dnia, w czasie ogłoszonej przerwy.

Zasady oceny:
1. Ocenie podlegają błędy ortograficzne oraz interpunkcyjne.
2. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu i znaku interpunkcyjnego będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego.
3. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone.

Również w poprawkach niedopuszczalne jest stosowanie drukowanych liter.
4. Jeżeli kilka prac napisanych będzie całkowicie poprawnie, organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki, w celu wyłonienia jednej osoby – Gminnego Mistrza Ortografii. W takim przypadku osoba, która przegra dogrywkę uzyskuje tytuł V-ce Mistrza Ortografii. Organizator dopuszcza możliwość przyznania I i II V-ce Mistrza Ortografii.
5. W przypadku braku takich prac, w dogrywce wezmą udział te osoby, które popełniły najmniej błędów.
6. O formie dogrywki zadecyduje Jury. Dopuszcza się pisanie nowego tekstu.

 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału, bo w końcu „do odważnych świat należy”!