Kontakt:  Stowarzyszenie Strefa Kultury w Zakrzewie

                   ul. Ks. Dra B. Domańskiego 18

                   77-424 Zakrzewo

                   tel. 67 2667 050

                   NIP 767 - 165 - 99 - 10

 

Załączniki: