VIII ZAKRZEWSKI SEJMIK MŁODZIEŻY - 2013r.

                                                                       

                                                                    

 

75 Rocznica Kongresu Berlińskiego – uchwalenia Pięciu Prawd  Polaków

spod Znaku Rodła

 

    Nawiązując do tradycji Naszych Ojców oraz mając na względzie edukację historyczną młodego pokolenia, które w sposób szczególny swą troskliwą opieką otaczał ksiądz Patron dr Bolesław Domański

DOM   POLSKI   w  ZAKRZEWIE

w dniach 15-16 listopada  2013r był organizatorem

VIII  ZAKRZEWSKIEGO  SEJMIKU  MŁODZIEŻY 

Było to spotkanie młodych ludzi z cyklu

„Historia Regionu - magiczne miejsce Wielkopolski Dom Polski w Zakrzewie”.

Tematem tegorocznego  Sejmiku było hasło:

„W Znaku Rodła nasza siła?"

 

Spotkanie warsztatowe młodzieży Krajny, Kaszub, Ziemi Lubuskiej, Kociewia, Powiśla, Warmii i Mazur, pracującej  w grupach pod okiem moderatorów w czterech  blokach tematycznych:

  • Współczesne formy działalności kulturalno-edukacyjnej ze Znakiem „Rodła”.
  • Aktywny i kreatywny udział młodzieży w życiu społeczności uczniowskiej, lokalnej i regionalnej.
  • Gdzie historia łączy się z teraźniejszością - małe ojczyzny złączone Znakiem Rodła
  • Zainteresowania, pasje i talenty  – wykorzystaj je i zaprezentuj swoją szkołę.

Całość zakończona forum i prezentacjami artystycznymi młodzieży.

 

Miejscem odbywania się Sejmiku był DOM  POLSKI w Zakrzewie ze względu na swoje szczególne miejsce na mapie historycznej Krajny i Pogranicza. Dom Polski był i jest świadectwem wiary i walki o wolność, który mimo trudów trwał niezmiennie na stanowisku obrońcy wartości historycznych i kulturowych. Ale także ze względu na przykład instytucji, w której głęboko osadzone są i realizowane w codziennej pracy ponadczasowe wartości dziedzictwa kulturowego oraz zachowanie tożsamości, poprzez współczesne formy działalności..

 

   

VIII ZAKRZEWSKI SEJMIK MŁODZIEŻY

„W Znaku Rodła nasza siła?”

Zakrzewo 15-16 listopada 2013r.

I etap Sejmiku - 15.11.2013r.

Uczestnicy Sejmiku zostali podzieleni na 3 grupy wiekowe : uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i i szkół średnich. Każda z nich pracowała pod okiem moderatora nad tematami:

  • Znak „Rodła” połączył nasze regiony?
  • Aktywny i kreatywny udział młodzieży w życiu społeczności uczniowskiej, lokalnej i regionalnej.
  • Gdzie historia łączy się z teraźniejszością - małe ojczyzny, złączone Znakiem Rodła, miejscem sukcesów.
  • Zainteresowania, pasje i talenty  – wykorzystaj je i zaprezentuj swoją szkołę.

Niezależnie od siebie grupy, po wspólnej dyskusji, przygotowały swoje wnioski. Reprezentanci poszczególnych grup przedstawili je na forum podczas II etapu Sejmiku.

Wspólna dyskusja podsumowała tę część Sejmiku.

Osobną grupę stanowili nauczyciele i wychowawcy.

Na zakończenie I etapu Sejmiku odbył się koncert pt. "To pieśni ojców naszych..." w wykonaniu artystów współpracujących z krakowską Piwnicą pod Baranami.

II etap Sejmiku - 16.11.2013r.

Podczas uroczystego Forum 16 listopada 2013r ,w którym wzięli udział zaproszeni goście: władze gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie, parlamentarzyści , nauczyciele i lokalna społeczność, młodzież – uczestnicy Sejmiku zaprezentowali wyniki dwudniowych prac. Ważna częścią II etapu były prezentacje artystyczne uczestników Sejmiku oraz pokazy multimedialne.

Na zakończenie młodzież, uczestniczącą w VIII Sejmiku Młodzieży w Zakrzewie, przedstawiła rezolucję i kartę młodzieży VIII Zakrzewskiego Sejmiku.

 

Zobacz zdjęcia ...